Паливо чи пальне?

Чи знаєте ви різницю між термінами
ПАЛИВО та ПАЛЬНЕ?

Як краще перекладати термін fuel: ПАЛИВО чи ПАЛЬНЕ?

Академічний тлумачний словник української мови дає такі визначення:

ПАЛИВО                            Горюча речовина (дрова, вугілля, нафта, газ і т. ін.), яка використовується для одержання теплової енергії, тепла

ПАЛЬНЕ
(пальний, знач. 2)         Паливо, звичайно для двигунів

У нормативній документації переважно використовується термін «паливо», а вживання слова «пальне» підтверджує вужчу сферу його застосування — на позначення палива двигунів транспортних засобів (як-от ДСТУ ISO 3013:2015 «Нафтопродукти. Визначення точки замерзання авіаційного пального», ДСТУ ISO 20846:2009 «Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільному пальному методом ультрафіолетової флуоресценції»).

Отже, паливо — більш загальне поняття, а пальне — вужче. «Пальне» можна використовувати як синонім, коли йдеться про паливо для двигунів.

View all posts

Подібні публікації

Дякую!


Ви успішно підписалися.