Штатный переводчик
с английского на русский и украинский

Штатний перекладач
з англійської на російську й українську

Наша компания называется Technolex Translation Studio. Мы выполняем переводы для самых требовательных клиентов. Если вы бываете в Интернете, работаете на компьютере, пользуетесь техникой, — наверняка вы уже видели результаты нашего труда, хотя и не знали об этом. На украинском рынке сотни бюро переводов, но работать с клиентами топового уровня способны не больше десяти — мы входим в их число. Еще мы разрабатываем программы, которыми пользуются другие переводческие компании.
Наша компанія називається Technolex Translation Studio. Ми виконуємо переклади для найвимогливіших клієнтів. Якщо ви буваєте в Інтернеті, працюєте на комп'ютері, користуєтеся технікою, ви, напевно, уже бачили результати нашої праці, хоча й не знали про це. На українському ринку сотні бюро перекладів, але працювати з клієнтами топового рівня здатні не більше десяти — і ми входимо в їх число. Крім того, ми розробляємо програми, якими користуються інші перекладацькі компанії.

Мы постоянно растем и все время ищем талантливых переводчиков. Войти в нашу команду можете и вы. Вот что произойдет, если вам это удастся:

— Вы изучите современные программы автоматизированного перевода, о которых почему-то не рассказывают нашим студентам-филологам.

— Практически с первого дня работы вы будете получать заказы от крупнейших мировых компаний. Никаких дипломов, паспортов и свидетельств о рождении вы переводить не будете.

— О каждой своей работе вы получите подробный отзыв. Со временем вы станете профессионалом — если будете делать выводы из этих отзывов.

— Мы дадим вам перспективы реального карьерного роста. Как вы ими воспользуетесь, будет зависеть от вас.

Ми постійно зростаємо і тому весь час шукаємо талановитих перекладачів. Увійти в нашу команду можете й ви. От що відбудеться, якщо вам це вдасться.

— Ви навчитеся використовувати сучасні програми автоматизованого перекладу, про які чомусь не розповідають нашим студентам-філологам.

— Практично з першого дня роботи ви одержуватимете замовлення від найбільших світових компаній. Жодних дипломів, паспортів і свідоцтв про народження ви не перекладатимете.

— Щодо кожної своєї роботи ви отримаєте докладний відгук. Згодом ви станете професіоналом — якщо робитимете висновки з цих відгуків.

— Ми дамо вам перспективи реального кар'єрного зростання. Як ви ними скористаєтеся, залежатиме від вас.


Те, кто прошел испытательный срок, как правило, остаются с нами надолго.

— В Украине немного компаний, предлагающих такие возможности обучения и профессионального роста.

— Мы платим достойную зарплату, которая растет по мере приобретения новых навыков.

— У нас здоровая и непринужденная атмосфера, просторный офис, удобные рабочие места, гибкий график, доброжелательный коллектив.
Ті, хто пройшов випробний термін, зазвичай залишаються з нами надовго.

— В Україні небагато компаній пропонують такі можливості навчання й професійного зростання.

— Ми платимо гідну зарплату, яка зростає з набуттям вами нових навичок.

— У нас добра й невимушена атмосфера, просторий офіс, зручні робочі місця, гнучкий графік, доброзичливий колектив.

Чтобы попасть к нам, нужно приложить усилия: сдать тесты, пройти собеседования и показать хорошие результаты в первые три месяца работы. Если вы не работали в компаниях, подобных нашей, в начале сотрудничества вам придется многому научиться: освоить наши рабочие программы, ознакомиться с требованиями к качеству и стилистическими руководствами наших заказчиков. А главное — нужно будет постоянно развиваться. Отсиживаться в зоне комфорта мы вам не дадим. Если все это вас не пугает, добро пожаловать в нашу команду.

Щоб потрапити до нас, необхідно докласти зусиль: скласти тести, пройти співбесіди й показати гарні результати в перші три місяці роботи. Якщо ви не працювали в компаніях, подібних до нашої, на початку співробітництва вам доведеться багато чому навчитися: опанувати наші робочі програми, ознайомитися з вимогами до якості й стилістичними інструкціями наших замовників. А головне — потрібно буде постійно вдосконалюватися. Відсиджуватися в зоні комфорту ми вам не дамо. Якщо все це вас не лякає, ласкаво просимо в нашу команду.

Для начала вам нужно пройти короткий тест из шести вопросов. Затем нужно будет заполнить анкету и выполнить тестовый перевод объемом примерно в одну страницу.

Готовы? Нажимайте на кнопку!
Для початку вам треба пройти короткий тест із шести питань. Потім потрібно буде заповнити анкету й виконати тестовий переклад обсягом приблизно в одну сторінку.

Готові? Натискайте на кнопку!
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Алексей
HR-менеджер
+38 044 501 32 83
+38 098 709 29 30
hr@technolex.com
ЗАЛИШИЛИСЯ ПИТАННЯ?
Олексій
HR-менеджер
+38 044 501 32 83
+38 098 709 29 30
hr@technolex.com
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Телефон
Залишились питання?
Телефон
0